Regulamin

Regulamin sklepu internetowego EwelinaMundryk.com

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin sklepu internetowego EwelinaMundryk.com, w którym zawarte zostały  informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia i zawarcia umowy sprzedaży, formach dostawy i płatności dostępnych w sklepie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

Sklep należy do  Ewelina Mudryk ul. Św. Anny 9A, 39-100 Ropczyce, NIP

9661807218.

W każdej chwili możesz skontaktować się ze mną, wysyłając wiadomość na adres e-mail: ewelina.mudryk@gmail.com lub dzwoniąc pod numer 0048 665 012 405.

Pozdrawiam i życzę udanych zakupów

Ewelina

§ 1
Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
1) Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
2) Konsument – osoba fizyczna, zawierająca ze Sprzedawcą umowę sprzedaży
niezwiązaną z bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
4) Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://www.ewelinamudryk.com/,
5) Sprzedawca  Ewelina Mudryk ul. Św. Anny 9A, 39-100 Ropczyce, NIP:
9661807218.

§ 2
Postanowienia wstępne

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca prowadzi sprzedaż detaliczną, świadcząc
jednocześnie na rzecz Kupujących usługi drogą elektroniczną. Za pośrednictwem Sklepu,
Kupujący może dokonać zakupu produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki
Sprzedawcy i Kupujących.
3. Do korzystania ze Sklepu, w tym w szczególności do dokonania zakupu w Sklepie, nie
jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczające są:
1) dostęp do Internetu,
2) standardowy system operacyjny,
3) standardowa przeglądarka internetowa,
4) posiadanie aktywnego adresu e-mail.
4. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
5. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze
bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem
formularzy dostępnych w Sklepie.
6. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§ 3
Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą
elektroniczną.
2. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez
Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia zamówienia w Sklepie. Złożenie
zamówienia możliwe jest bez konieczności założenia konta w Sklepie.
3. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego również usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Sklepie. W koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
4. Założenie konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą
automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania
formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o
prowadzenie konta w Sklepie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący
może tę umowę wypowiedzieć ze skutkiem natychmiastowym w każdej chwili, usuwając konto.
5. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie.
Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży zawierane za pośrednictwem Sklepu
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z
korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego
funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich
nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
8. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail ewelina.mudryk@gmail.com. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres e-mail składającego reklamację.

§ 4
Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący
może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania
zamówienia.
3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po
uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu
konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie
składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych
produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia
zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio
się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego
prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych
zamówieniem.
5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący będzie miał możliwość
wyboru formy płatności i zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 od zawarcia umowy.
6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia
są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich
prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 4
Składanie zamówienia

1. Kupujący może złożyć zamówienie jako gość lub jako zarejestrowany klient.
2. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada konto w Sklepie. Kupujący
może założyć konto na etapie składania zamówienia lub niezależnie od składania
zamówienia.
3. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po
uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu
konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie
składania zamówienia następuje również wybór sposobu dostawy zamówionych
produktów oraz wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia
zamówienia jest akceptacja regulaminu sklepu, z którym Kupujący powinien uprzednio
się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
4. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie.
Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego
prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy sprzedaży produktów objętych
zamówieniem.
5. Po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie Kupujący będzie miał możliwość
wyboru formy płatności i zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 7 od zawarcia umowy.
6. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący
ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca
zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący
podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Sprzedającego co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. W takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
7. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia
są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich
prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 6 powyżej.

§ 5
Formy dostawy i metody płatności

1. Dostępne do wyboru sposobu dostawy zamówienia opisane są na stronie Sklepu oraz
prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
2. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronie Sklepu oraz
prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
3. Koszt dostawy zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu
wskaże inaczej.
4. Płatności elektroniczne, w tym płatności kartą płatniczą, obsługiwane są przez
Przelewy24.

5. Dostępne formy płatności, którymi można realizować płatność:

Karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

§ 6
Realizacja zamówienia

1. Po złożeniu przez Kupującego zamówienia zgodnie z procedurą opisaną w § 4
Regulaminu, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
2. Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności w postaci przelewu na rachunek bankowy
Sprzedawcy, zobowiązany jest zapłacić za zamówienie w terminie 7 dni od chwili
zawarcia umowy.
3. Realizacja zamówienia polega na jego przygotowaniu do wysyłki do Kupującego albo
do odbioru osobistego przez Kupującego. Zamówienie uważa się za zrealizowane z chwilą przygotowania zamówienia do wysyłki albo przygotowania do odbioru osobistego przez Kupującego.
4. Czas realizacji zamówienia każdorazowo wskazany jest w opisie produktu.
5. Jeśli zamówienie obejmuje więcej niż jeden produkt, czasem realizacji zamówienia
jest najdłuższy czas wskazany w opisie produktu wchodzącego w skład zamówienia.
6. Czas realizacji zamówienia liczony jest od chwili dokonania płatności za zamówienie, chyba, że Kupujący wybrał formę płatności za pobraniem – wtedy czas realizacji zamówienia liczony jest do chwili zawarcia umowy.
7. Po zrealizowaniu zamówienia Sprzedawca prześle na adres poczty elektronicznej
Kupującego potwierdzenie realizacji zamówienia i rozpocznie wysyłkę zamówienia do
Kupującego.
8. Wysyłka zamówienia do Kupującego realizowana jest w sposób wybrany przez
Kupującego na etapie składania zamówienia.
9. Czas dostawy zamówienia do Kupującego zależny jest od wybranej przez Kupującego
metody wysyłki i liczony jest od dnia zrealizowania zamówienia.

10. W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem lub kartą płatniczą, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

§ 7
Odstąpienie od umowy Konsumenta

1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od
umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie
kupionych rzeczy.
2. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej
decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład
pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.

4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał
informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od
umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie
upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni
od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam
odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego
upływem.
6. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie
otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt
dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym
przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
8. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może
wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania
rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w
zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu będące
wynikiem korzystania z produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§ 8
Odpowiedzialność za wady

1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu produkt wolny od wad.
2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany produkt ma
wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
3. Jeżeli sprzedany produkt ma wadę, Kupujący może:
1) żądać wymiany produktu na wolny od wad,
2) żądać usunięcia wady,
3) złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny,
4) złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy.
4. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę,
określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając
oświadczenie stosownej treści.
6. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak
również pocztą elektroniczną.
7. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy
wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
8. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy Kodeksu
cywilnego (art. 556 – 576).

§ 9
Dane osobowe i pliki cookies

1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w celu obsługi konta użytkownika,
realizacji zamówienia oraz ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń
związanych z zawieranymi za pośrednictwem Sklepu umowami sprzedaży.
3. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików
cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://www.ewelinamudryk.com/polityka-prywatnosci/

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
1) zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o
rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
2) zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem
o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia
sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
3) skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa
konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy
ochrona konsumentów.
3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej
http://polubowne.uokik.gov.pl .
4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod
adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr . Platforma służy rozstrzyganiu sporów
pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia
sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy
sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

§ 11
Postanowienia końcowe

1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert,
promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych
przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do
umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie
zawarcia umowy.
3. Kupujący, którzy posiadają konto w Sklepie o każdej zmianie Regulaminu zostaną
powiadomieni pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta. W przypadku
braku akceptacji treści nowego Regulaminu, Kupujący ma prawo w każdym czasie
wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta poprzez usunięcie konta lub złożenie
Sprzedawcy stosownego oświadczenia, w dowolnej formie, o wypowiedzeniu umowy o
prowadzenie konta.
4. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.10.2019r.
5. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf
– linki znajdują się poniżej Regulaminu.https://www.ewelinamudryk.com/

 

Scroll to Top

Podaj swoje dane na które wysłać Twój kod zniżkowy 10%

*Klikając przycisk akceptujesz “Politykę Prywatności” i  zgadzasz się na otrzymywanie newslettera.